Ανακαινίσεις βιομηχανικών χώρων

Οι απαιτήσεις ενός βιομηχανικού χώρου αφορούν κυρίως την ασφάλεια, την εργονομία,  την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με τους έμπειρους και άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες της Perfecting House, θα εξασφαλίσετε  την άριστη και ποιοτική ανακαίνιση, των τόσο απαιτητικών αυτών χώρων.

Οι ανακαινίσεις βιομηχανικών χώρων, κτιρίων logistics, κτιρίων παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων περιλαμβάνει:

 • Αυτοψία του χώρου και αρχιτεκτονική του αποτύπωση
 • Μελέτη και σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων ανακαίνισης
 • Κατασκευή και επιτήρηση των εργασιών από εξειδικευμένα συνεργεία

Εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των χώρων:

 • Αποξύλωση δαπέδων, κουζίνας, μπάνιου, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών
 • Γκρεμίσματα χωρισμάτων και εντοιχιζόμενων κατασκευών
 • Απομάκρυνση μπάζων
 • Κτισίματα και σοβατίσματα των νέων κατασκευών και χωρισμάτων
 • Υδραυλικά:  Νέα υδραυλική εγκατάσταση, νέα αποχετευτική εγκατάσταση
 • Ηλεκτρολογικά:  Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα και υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, μεταφορά πίνακα, αντικατάσταση γραμμών, καλωδίων, πριζών, συνδέσεις, τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών
 • Πατώματα: Αλλαγή δαπέδου (ξύλινα δάπεδα, μαρμάρινα δάπεδα, δάπεδο με πλακίδια, δάπεδό από τσιμεντοκονίαμα, βιομηχανικά δάπεδα)
 • Ξηρά Δόμηση (Γυψοσανίδες / τσιμεντοσανίδες). Κατασκευές για την αναδιαμόρφωση χώρων και την Κατασκευή ψευδοροφών
 • Εγκατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρων
 • Δομημένη καλωδίωση – Δίκτυα
 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Ανελκυστήρες / αναβατόρια – Κατασκευή, επισκευή,  συντήρηση ή αλλαγή 

 

Οι επιβεβλημένες από το νόμο προδιαγραφές ασφαλείας των βιομηχανικών χώρων, αφορούν την διασφάλιση των εργαζομένων αλλά και των προϊόντων της επιχείρησης, από πάσης φύσεως κινδύνους όπως φωτιά, πλημμύρα, κλοπή,  σεισμό κ.α.

Πως μπορείτε να προφυλαχθείτε από όλα αυτά?

Ανακαινίζοντας όλους  τους χώρους σε επίπεδο ασφάλειας με:

 • Συστήματα συναγερμών, κάμερες παρακολούθησης, θυροτηλεοράσεις.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποίησης κτιρίων (smart systems) για απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση
 • Συστήματα πρόσβασης (Access Control).
 • Θωράκιση Εισόδων: Αντικατάσταση των εισόδων  με πόρτες ασφαλείας,  απαραβίαστες υψηλής ποιότητας
 • Ηλεκτρικά ρολά ασφαλείας
 • Μονώσεις ταρατσών, μόνωση υπογείων και τοιχίων, στεγανοποιήσεις βιομηχανικών δαπέδων
 • Εγκατάσταση  συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
Share This