Κατασκευές Καταστημάτων

Η Perfecting House προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη,  την επίβλεψη και την κατασκευή επαγγελματικών χώρων.

Η εταιρεία διαθέτει στο δυναμικό της έμπειρους αρχιτέκτονες, διακοσμητές, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων. Προσφέρει κορυφαία ποιότητα κατασκευής, σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Η Perfecting House αναλαμβάνει την κατασκευή επαγγελματικών χώρων από μπετόν, μεταλλικές αλλά και σύμμικτες κατασκευές. Εγγυάται την υλοποίηση τους, βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την αισθητική και την λειτουργικότητα τους. Ειδικότερα, η διαδικασία σχεδίασης και κατασκευής του επαγγελματικού σας χώρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια.

Μελέτη-Σχεδιασμός

Σε αυτό το στάδιο οι αρχιτέκτονες σε συνεργασία με τους διακοσμητές της εταιρίας προτείνουν λεπτομερώς σχεδιαστικές λύσεις που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις σας, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του χώρου που θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή. Ακολουθούν αναλυτικά αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν κατόψεις, τομές και όψεις, αλλά και φωτορεαλυστικές, τρισδιάστατες, πιστές απεικονίσεις του έργου, όπως ακριβώς θα φαίνεται στην πραγματικότητα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Προϋπολογισμός

Σε αυτό το στάδιο οι μηχανικοί της εταιρίας πραγματοποιούν τον προϋπολογισμό της κατασκευής, με αναλυτικές περιγραφές των εργασιών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου.

Στατική, Μηχανολογική & Ενεργειακή μελέτη

Σε αυτό το στάδιο γίνεται η εκπόνηση των απαραίτητων στατικών και μηχανολογικών μελετών από τους έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους μηχανολόγους και πολιτικούς μηχανικούς της εταιρίας, παρέχοντας στο έργο την αρμόζουσα ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Οι Στατικές Μελέτες περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, για την επίτευξη της κατασκευής ενός ασφαλούς και λειτουργικού φέροντος οργανισμού. Έτσι, εξασφαλίζεται η αποφυγή στατικών αστοχιών από φυσικά φαινόμενα όπως σεισμούς, πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους κ.α.

Οι μηχανολογικές μελέτες αφορούν τις εγκαταστάσεις και επιλογές των συστημάτων της κατασκευής, εστιάζοντας στην αξιοπιστία και την οικονομική λειτουργία τους. Η μείωση του ενεργειακού κόστους της λειτουργίας των επιχειρήσεων (κυρίως στους χώρους μαζικής εστίασης) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες βιωσιμότητας τους. Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα από τα υψηλότερα πάγια έξοδα. Η επιστημονική κατάρτιση και η εμπειρία των συνεργατών μας, εγγυάται την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.  Όλες οι μελέτες εκπονούνται βάσει της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

Κατασκευή

Στο τέταρτο στάδιο οι μελέτες πραγματώνονται. Η εκτέλεση του έργου πραγματοποιείται με υπευθυνότητα, από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας και τους επιβλέποντες μηχανικούς μας. Οι εργασίες γίνονται εμπρόθεσμα, βάση του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με έμφαση στην ποιότητα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα.

Αδειοδότηση

Η εταιρία αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας και του πιστοποιητικού πυρασφάλειας και κάθε άλλου απαραίτητου πιστοποιητικού, αλλά και όλες τις ενέργειες διεκπεραίωσης των, στην πολεοδομία, την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Share This