Κατασκευές βιομηχανικών χώρων

Η εταιρία Perfecting House, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των κατασκευών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη,  την επίβλεψη και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών χώρων από μεταλλικό σκελετό χάλυβα αλλά και σύμμικτες κατασκευές. Οι μεταλλικές κατασκευές διακρίνονται από μεγάλη αντοχή, ασφάλεια, υψηλή ποιότητα και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

Χρόνος & Κόστος κατασκευής

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής είναι προκατασκευασμένα όπως ακριβώς έχουν σχεδιαστεί και συναρμολογούνται στο χώρο του έργου. Ελαττώνεται έτσι, ο χρόνος και το κόστος κατασκευής, καθώς μειώνονται οι εργατικές δαπάνες και οι ασφαλιστικές εισφορές περίπου κατά 50%. Επιπλέον, λόγω του χαμηλότερου βάρους από τις συμβατικές κατασκευές με μπετόν, το κόστος μειώνεται ακόμα περισσότερο. Αιτία, ο μικρότερος όγκος εκσκαφής και της μικρότερης ποσότητας οπλισμένου σκυροδέματος που απαιτείται για τις θεμελιώσεις της κατασκευής.

Επεκτασιμότητα

Οι μεταλλικές κατασκευές μπορούν να επεκταθούν με μεγάλη ευκολία καθ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος επεμβαίνοντας στην αρχική κατασκευή, χωρίς την ανάγκη ενίσχυσης του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού. Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας επιλογής μεταλλικού σκελετού, είναι η ικανότητα αποσυναρμολόγησης και επανεγκατάστασης  σε άλλο χώρο, χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.

Αντισεισμική προστασία & διάρκεια ζωής

Οι μεταλλικές κατασκευές από σκελετό χάλυβα παρέχουν μεγάλη αντισεισμική προστασία και δεν παρουσιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις, σε αντίθεση με τα συμβατικά κτίρια. Επιπλέον, έχουν τεράστια διάρκεια ζωής, συγκριτικά με τα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, αλλά και μειωμένο κόστος συντήρησης.

Το εξειδικευμένο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από έμπειρους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και άριστα καταρτισμένα συνεργεία. Εγγυάται κορυφαία ποιότητα κατασκευής, εργοταξίων, κτιρίων γραφείων, εκθεσιακών και αποθηκευτικών χώρων και αγροτικών κτηρίων, σε όλη την Αττική.

Share This